Hvem kan søge?
Målgruppe I
Danske mænd, der har taget doktorgraden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet. Til videregående studier.
Der gives normalt ikke støtte til pensionister, til udgifter, der allerede er afholdt, eller til køb af computer og andet standard-udstyr.
Målgruppe II
Mandlige danske studerende, der forventer inden for to år at tage afsluttende eksamen enten som civilingeniør (cand. polyt) ved et dansk universitet eller ved Københavns Universitet som cand. scient. med fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi som hovedfag.
Der gives normalt ikke støtte til almindelige leveomkostninger, til udgifter, der allerede er afholdt, til praktikophold eller til køb af computer og andet standard-udstyr.