Velkommen til Julie Damms Studiefond
Legatet er oprettet i 1948 i henhold til landsretssagfører, civilingeniør, dr.techn. Leo A. Damms testamente.

Det har til formål at yde støtte til videregående studier for danske mænd, der har taget doktor-graden eller ph.d.-graden enten ved Københavns Universitet i fagene matematik, fysik, kemi, astronomi eller filosofi eller ved Danmarks Tekniske Universitet, samt at yde støtte til mandlige
danske studerendes fuldførelse af deres studier ved civilingeniør-uddannelse ved et dansk universitet eller ved Københavns Universitet med de nævnte fag som hovedfag.

For tiden uddeles årligt i alt knap
200.000 kr. fordelt i portioner, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, og som til studerendes studieophold i udlandet ofte er af størrelsesorden
4.000 til 6.000 kr.