Download ansøgningsskemaer
Ansøgning fra dr.scient./techn./phil. eller ph.d.
Word-format PDF-format
Ansøgning fra studerende
Word-format PDF-format
Ansøgning: Sendes i 3 eksemplarer på papir med benyttelse af et af
vedhæftede ansøgningsskemaer med bilag. Se Kontakt for adresse.

Ansøgningsfrist: 1. maj. Uddeling inden 15. juli samme år.
Der gives ikke besked om afslag på ansøgninger.